Vraag 43 Wat nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Antwoord:

Door Zijn opstandingskracht wordt onze oude mens
met Hem gekruisigd, gedood en begraven. a
Hierdoor regeren onze slechte verlangens niet meer in ons, b
maar geven wij onszelf als een dankoffer aan Hem. c

Bewijsteksten

a

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Romeinen 6:6

b

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Romeinen 6:6

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Romeinen 6:12

c

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren