53

Wat geloof je over de Heilige Geest?

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. a Hij is ook aan mij gegeven, b om mij door het geloof te laten delen in Christus en al Zijn zegeningen, c om mij te troosten d en eeuwig bij mij te blijven. e

hedendaags
HSV
16
leermodusleren