53

Wat geloof je over de Heilige Geest?

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. a
Hij is ook aan mij gegeven,
b
om mij door het geloof te laten delen
in Christus en al Zijn zegeningen,
c
om mij te troosten
d
en eeuwig bij mij te blijven.
e

hedendaags
HSV
17
leermodusleren