53

Wat geloof je over de Heilige Geest?

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. a
Hij is ook aan mij gegeven,
b
om mij door het geloof te laten delen
in Christus en al Zijn zegeningen,
c
om mij te troosten
d
en eeuwig bij mij te blijven.
e

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren