50

Waarom staat er: 'zit aan de rechterhand van God'?

Omdat Christus naar de hemel is gegaan,
om daar te laten zien dat Hij het Hoofd is van Zijn kerk.
a
God de Vader heeft aan het Hoofd alle macht gegeven
en laat door Hem alles regeren.
b

51

Wat hebben wij eraan dat ons Hoofd Christus verheerlijkt is?

Door de Heilige Geest geeft Hij hemelse gaven aan ons,
de leden van Zijn lichaam.
a
Ook beschermt en bewaart Hij ons
met Zijn macht tegen alle vijanden.
b

52

Welke troost haal je uit de wederkomst van Christus, dat Hij komt om de levenden en doden te oordelen?

Te midden van al het leed en vervolging
verwacht ik met een omhoog gericht hoofd,
dezelfde Christus als Rechter uit de hemel.
Vanwege mij heeft Hij Zichzelf voor God laten veroordelen
en heeft Hij de vloek weggenomen, die op mij lag.
a
Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de hel werpen,
b
maar mij en alle uitverkoren mensen zal Hij tot Zich nemen in de hemel.
c

hedendaags
HSV
17
leermodusleren