54

Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk Kerk?

Vanaf het begin tot het einde van de schepping f
brengt de Zoon van God
a uit alle mensen b
een gemeente bij elkaar,
die uitverkoren is tot het eeuwige leven
c
en die één is in het geloof.
e
Door Zijn Geest en het Woord
d
wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard.
g
Ik ben van deze gemeente een levend lid
h
en ik zal dat altijd blijven.
i

55

Wat betekent de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal
als ledematen van het lichaam van Christus,
gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven.
a
Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen
om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap,
in te zetten voor de andere gelovigen.
b

56

Wat geloof je over de vergeving van de zonden?

Vanwege de betaling van Christus
komt God nooit meer terug op mijn zonden.
Dit geldt ook voor mijn zondige aard,
waartegen ik heel mijn leven lang moet strijden.
a
Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus,
b
zodat God mij nooit meer zal veroordelen.
c

hedendaags
HSV
17
leermodusleren