Vraag 59Wat heb je eraan dat je dit allemaal gelooft?

Antwoord:

Omdat ik hierdoor in Christus voor God rechtvaardig ben en deel krijg aan het eeuwige leven. a

Bewijsteksten

a

Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk 2:4

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:36

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren