Vraag 58Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven?

Antwoord:

Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. a
Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen.
Dan zal ik God eeuwig eren. b

Bewijsteksten

a

Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 2 Korinthe 5:2-3

b

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren