Vraag 58Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven?

Antwoord:

Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. a
Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen.
Dan zal ik God eeuwig eren. b

Bewijsteksten

a

Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 2 Korinthe 5:2-3

b

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren