59

Wat heb je eraan dat je dit allemaal gelooft?

Door het geloof in Christus ben ik voor God rechtvaardig
en krijg ik deel aan het eeuwige leven.
a

60

Hoe ben je rechtvaardig voor God?

Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. a
Mijn geweten klaagt mij aan
dat ik tegen alle geboden van God krachtig heb gezondigd
en dat ik niet één gebod heb gehouden.
b
Ook heb ik nog steeds de neiging om alle verkeerde dingen te doen.
c
Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan,
d
uit genade
e aan mij de volledige betaling, f
gerechtigheid en heiligheid van Christus.
g
Hij rekent mij die toe,
h alsof ik nooit had gezondigd
of heel mijn leven gehoorzaam ben geweest,
zoals alleen Christus die gehoorzaamheid helemaal voor mij heeft nagekomen.
i
Ik deel in deze liefdesdaad als ik die met een gelovig hart aanneem.
j

61

Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent?

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God rechtvaardig.
Alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus
is mijn gerechtigheid voor God.
a
Door het geloof kan ik die aannemen en toe-eigenen.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren