Vraag 61Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent?

Antwoord:

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God rechtvaardig.
Alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus
is mijn gerechtigheid voor God. a
Door het geloof kan ik die aannemen en toe-eigenen. b

Bewijsteksten

a

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. 1 Korinthe 1:30

Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 1 Korinthe 2:2

b

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 1 Johannes 5:10

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Verzoening)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren