Vraag 61Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent?

Antwoord:

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God rechtvaardig.
Alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus
is mijn gerechtigheid voor God. a
Door het geloof kan ik die aannemen en toe-eigenen. b

Bewijsteksten

a

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. 1 Korinthe 1:30

Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 1 Korinthe 2:2

b

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 1 Johannes 5:10

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Verzoening)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren