Vraag 62Waarom kunnen onze goede werken ons niet (voor een gedeelte) voor God rechtvaardig maken?

Antwoord:

Als wij in Gods oordeel vrijgesproken willen worden,
dan moeten wij volmaakt rechtvaardig zijn
en altijd heel de wet van God hebben gehouden. a
Dat kunnen wij niet, zelfs onze beste daden zijn onvolmaakt in dit leven
en besmet met zonden. b

Bewijsteksten

a

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Galaten 3:10

Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! En heel het volk moet zeggen: Amen. Deuteronomium 27:26

b

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Jesaja 64:6

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren