Vraag 64 Zorgt deze leer er niet voor dat mensen juist zorgeloos en goddeloos worden?

Antwoord:

Zeker niet. Het kan niet anders dan
dat iedereen die door het geloof in Christus geënt is,
vruchten van dankbaarheid voortbrengt. a

Bewijsteksten

a

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. MattheĆ¼s 7:18

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren