62

Waarom kunnen onze goede werken ons niet (voor een gedeelte) voor God rechtvaardig maken?

Als wij in Gods oordeel vrijgesproken willen worden,
dan moeten wij volmaakt rechtvaardig zijn
en altijd heel de wet van God hebben gehouden.
a
Dat kunnen wij niet, zelfs onze beste daden zijn onvolmaakt in dit leven
en besmet met zonden.
b

64

Zorgt deze leer er niet voor dat mensen juist zorgeloos en goddeloos worden?

Zeker niet. Het kan niet anders dan
dat iedereen die door het geloof in Christus geënt is,
vruchten van dankbaarheid voortbrengt.
a

hedendaags
HSV
17
leermodusleren