62

Waarom kunnen onze goede werken ons niet (voor een gedeelte) voor God rechtvaardig maken?

Als wij in Gods oordeel vrijgesproken willen worden,
dan moeten wij volmaakt rechtvaardig zijn
en altijd heel de wet van God hebben gehouden.
a
Dat kunnen wij niet, zelfs onze beste daden zijn onvolmaakt in dit leven
en besmet met zonden.
b

64

Zorgt deze leer er niet voor dat mensen juist zorgeloos en goddeloos worden?

Zeker niet. Het kan niet anders dan
dat iedereen die door het geloof in Christus geënt is,
vruchten van dankbaarheid voortbrengt.
a

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren