Vraag 63 Hoe kan het dat we met onze goede werken niets kunnen verdienen, terwijl God onze goede werken wel wil belonen?

Antwoord:

God geeft deze beloning uit genade,
niet omdat we die verdiend hebben. a

Bewijsteksten

a

Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Lukas 17:10

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren