Vraag 67Zijn de Bijbel en de sacramenten allebei ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Christus aan het kruis als het enige fundament van onze zaligheid? a

Antwoord:

Ja. De Heilige Geest onderwijst ons hiervan door het evangelie
en Hij verzekert ons hiervan door het gebruik van de sacramenten.
Hij maakt duidelijk dat het fundament voor onze zaligheid
alleen het offer van Christus is.
Hij heeft aan het kruis voor ons geleden.

Bewijsteksten

a

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6:3

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Galaten 3:27

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren