Vraag 67Zijn de Bijbel en de sacramenten beiden gericht op het offer van Christus aan het kruis, dat het enige fundament voor onze zaligheid is? a

Antwoord:

Ja. De Heilige Geest onderwijst ons door middel van het evangelie en Hij verzekert ons hiervan door het gebruik van de sacramenten. Hij maakt duidelijk dat het fundament voor onze zaligheid alleen het offer van Christus is. Hij heeft aan het kruis voor ons geleden.

Bewijsteksten

a

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6:3

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Galaten 3:27

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren