Vraag 67 Zijn de Bijbel en de sacramenten allebei ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Christus aan het kruis als het enige fundament van onze zaligheid? a

Antwoord:

Ja. De Heilige Geest onderwijst ons hiervan door het evangelie
en Hij verzekert ons hiervan door het gebruik van de sacramenten.
Hij maakt duidelijk dat het fundament voor onze zaligheid
alleen het offer van Christus is.
Hij heeft aan het kruis voor ons geleden.

Bewijsteksten

a

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6:3

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Galaten 3:27

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren