Vraag 68Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament ingesteld?

Antwoord:

Twee. De doop en het avondmaal.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren