65

Als je alleen door het geloof deel krijgt aan Christus en al Zijn gaven, waar komt het geloof dan vandaan?

Van de Heilige Geest. a
Hij werkt dit geloof in ons hart
door middel van de verkondiging van het evangelie.
Hij maakt het geloof sterker door het gebruik van de sacramenten.
b

66

Wat is een sacrament?

Een sacrament is een heilig, zichtbaar waarmerk
of bekrachtiging die door God ingesteld is.
Hij wil sacramenten gebruiken
om ons de beloften van het evangelie beter te laten begrijpen.
Een sacrament bekrachtigt ook dat God uit genade
aan ons vergeving van zonden en het eeuwige leven wil geven,
door het volbrachte offer van Christus aan het kruis.
a

67

Zijn de Bijbel en de sacramenten allebei ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Christus aan het kruis als het enige fundament van onze zaligheid? a

Ja. De Heilige Geest onderwijst ons hiervan door het evangelie
en Hij verzekert ons hiervan door het gebruik van de sacramenten.
Hij maakt duidelijk dat het fundament voor onze zaligheid
alleen het offer van Christus is.
Hij heeft aan het kruis voor ons geleden.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren