Vraag 72 Wast het doopwater de zonden af?

Antwoord:

Nee, a alleen het bloed van Jezus Christus
en de Heilige Geest reinigen mij van mijn zonden. b

Bewijsteksten

a

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. MattheĆ¼s 3:11

Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21

Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. Efeze 5:26

b

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. 1 Korinthe 6:11

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren