72

Wast het doopwater de zonden af?

Nee, a alleen het bloed van Jezus Christus
en de Heilige Geest reinigen mij van mijn zonden.
b

73

Waarom wordt in de Bijbel dan de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde genoemd?

God wil ons hiermee niet alleen leren
dat onze zonden door het bloed van Christus
en de werking van de Heilige Geest worden weggenomen,
zoals water het vuil van ons lichaam afwast.
a
Belangrijker nog, de doop is een onderpand en een teken,
dat God aan ons geeft.
Hij wil ons hiermee ervan verzekeren
dat wij geestelijk van onze zonden zijn gewassen,
net zoals wij uitwendig met het water zijn gewassen.
b

74

Moeten ook de jonge kinderen gedoopt worden?

Ja, want zij maken net als de volwassenen
deel uit van Gods verbond en Zijn gemeente.
a
God belooft aan hen verlossing van de zonden
b
door het bloed van Christus
en de Heilige Geest die het geloof werkt.
Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.
c
Daarom moeten ook de kinderen door de doop,
dat is het teken van het verbond, in de kerk opgenomen
en van kinderen van ongelovigen onderscheiden worden.
d
Dit gebeurde onder het oude verbond door de besnijdenis.
e
Onder het nieuwe verbond is de doop het teken geworden.
f

hedendaags
HSV
17
leermodusleren