Vraag 73 Waarom wordt in de Bijbel dan de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde genoemd?

Antwoord:

God wil ons hiermee niet alleen leren
dat onze zonden door het bloed van Christus
en de werking van de Heilige Geest worden weggenomen,
zoals water het vuil van ons lichaam afwast. a
Belangrijker nog, de doop is een onderpand en een teken,
dat God aan ons geeft.
Hij wil ons hiermee ervan verzekeren
dat wij geestelijk van onze zonden zijn gewassen,
net zoals wij uitwendig met het water zijn gewassen. b

Bewijsteksten

a

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Openbaring 1:5

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Openbaring 7:14

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. 1 Korinthe 6:11

b

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Galaten 3:27

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren