Vraag 81 Voor wie is het avondmaal bedoeld?

Antwoord:

Voor mensen die berouw hebben over hun zonden
en hun overblijvende zwakheid
en desondanks toch vertrouwen dat deze om Christus' wil vergeven zijn.
Ook hebben zij het verlangen om steeds meer hun geloof te versterken
en hun leven te beteren.
Schijnheilige mensen en mensen die zich niet van harte tot God willen bekeren,
mogen niet deelnemen aan het avondmaal,
anders straft God hen. a

Bewijsteksten

a

Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 1 Korinthe 11:28

Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? 1 Korinthe 10:19-22

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren