80

Wat is het verschil tussen het avondmaal en de Rooms-Katholieke mis?

Het avondmaal verzekert aan ons:

  1. dat al onze zonden vergeven zijn, door het eenmalige offer van Jezus Christus aan het kruis. a
  2. dat wij door de Heilige Geest worden opgenomen in het lichaam van Christus. b Hij is als mens nu niet meer op de aarde, maar Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader c en op die plek mogen wij Hem aanbidden. d

De mis van de Rooms-Katholieke kerk 'verzekert' ons van andere dingen:

  1. dat mensen die al gestorven zijn én die nu leven, niet door het lijden van Christus vergeving van hun zonden hebben, behalve als Christus dagelijks voor hen wordt geofferd door de Rooms-Katholieke priesters bij de mis.
  2. dat Christus lichamelijk aanwezig is in het brood en wijn. Die veranderen dus in het lichaam en bloed van Christus. Hij moet daarom aanbeden worden in het brood en de wijn.

De Rooms-Katholieke mis is hierdoor een ontkenning van het eenmalige offer en lijden van Jezus Christus en daarom afgoderij. e

81

Voor wie is het avondmaal bedoeld?

Voor mensen die berouw hebben over hun zonden
en hun overblijvende zwakheid
en desondanks toch vertrouwen dat deze om Christus' wil vergeven zijn.
Ook hebben zij het verlangen om steeds meer hun geloof te versterken
en hun leven te beteren.
Schijnheilige mensen en mensen die zich niet van harte tot God willen bekeren,
mogen niet deelnemen aan het avondmaal,
anders straft God hen.
a

82

Mogen mensen tot het avondmaal komen die zich in woord of daad als goddeloze mensen voordoen?

Nee, want zo wordt het verbond van God ontheiligd
en wordt Zijn toorn verwekt over de gehele gemeente.
a
Volgens de opdracht van Christus en de apostelen
moet de kerk daarom zulke mensen weren
door de sleutels van het koninkrijk van God.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren