Vraag 82 Mogen mensen tot het avondmaal komen die zich in woord of daad als goddeloze mensen voordoen?

Antwoord:

Nee, want zo wordt het verbond van God ontheiligd
en wordt Zijn toorn verwekt over de gehele gemeente. a
Volgens de opdracht van Christus en de apostelen
moet de kerk daarom zulke mensen weren
door de sleutels van het koninkrijk van God.

Bewijsteksten

a

Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 1 Korinthe 11:20

Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. 1 Korinthe 11:34

Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. Jesaja 1:11

Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden. Jesaja 66:3

Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers, eet vlees. Jeremia 7:21

Maar tegen de goddeloze zegt God: Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen en Mijn verbond in uw mond te nemen? Psalmen 50:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren