Vraag 22Wat moet een christen geloven?

Antwoord:

Alles wat in het evangelie aan ons beloofd wordt. a
Dit wordt samengevat in de 'Twaalf Artikelen van het Geloof'.

Bewijsteksten

a

Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. Johannes 20:31

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. MattheĆ¼s 28:19

En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. Markus 1:15

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren