Vraag 23 Wat staat er in de Twaalf Artikelen?

Antwoord:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel.
 5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden.
 6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
 10. de vergeving van de zonden,
 11. de opstanding van het lichaam
 12. en een eeuwig leven.
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren