Vraag 23Wat staat er in de Twaalf Artikelen?

Antwoord:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel.
 5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden.
 6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
 10. de vergeving van de zonden,
 11. de opstanding van het lichaam
 12. en een eeuwig leven.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren