Vraag 24 Hoe kun je de Twaalf Artikelen indelen?

Antwoord:

In drie delen.
- Het eerste deel gaat over God de Vader en over onze schepping.
- Het tweede deel gaat over God de Zoon en onze verlossing.
- Het derde deel gaat over God de Heilige Geest en onze heiliging.

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren