Vraag 24 Hoe kun je de Twaalf Artikelen indelen?

Antwoord:

In drie delen.
- Het eerste deel gaat over God de Vader en over onze schepping.
- Het tweede deel gaat over God de Zoon en onze verlossing.
- Het derde deel gaat over God de Heilige Geest en onze heiliging.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren