24

Hoe kun je de Twaalf Artikelen indelen?

In drie delen.
- Het eerste deel gaat over God de Vader en over onze schepping.
- Het tweede deel gaat over God de Zoon en onze verlossing.
- Het derde deel gaat over God de Heilige Geest en onze heiliging.

25

Er is maar één God, a waarom noem je dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

God heeft Zichzelf in de Bijbel bekend gemaakt als de drie-enige God. b
Deze drie Personen zijn samen de enige, echte en eeuwige God.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren