24

Hoe kun je de Twaalf Artikelen indelen?

In drie delen.
- Het eerste deel gaat over God de Vader en over onze schepping.
- Het tweede deel gaat over God de Zoon en onze verlossing.
- Het derde deel gaat over God de Heilige Geest en onze heiliging.

25

Er is maar één God, a waarom noem je dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

God heeft Zichzelf in de Bijbel bekend gemaakt als de drie-enige God. b
Deze drie Personen zijn samen de enige, echte en eeuwige God.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren