45

Wat nut ons de opstanding van Christus?

Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
a
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht
opgewekt tot een nieuw leven.
b
Ten derde is ons de opstanding van Christus
een zeker pand onzer zalige opstanding.
c

origineel
SV
17
leermodusleren