53

Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?

Eerstelijk dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon
waarachtig en eeuwig God is.
a
Ten andere dat Hij ook mij gegeven is,
b
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
c
mij trooste
d
en bij mij eeuwiglijk blijve.
e

origineel
SV
17
leermodusleren