53

Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?

Eerstelijk dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon
waarachtig en eeuwig God is.
a
Ten andere dat Hij ook mij gegeven is,
b
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
c
mij trooste
d
en bij mij eeuwiglijk blijve.
e

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren