Vraag 64 Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?

Antwoord:

Neen zij;
want het is onmogelijk,
dat, zo wie Christus
door een waarachtig geloof ingeplant is,
niet zou voortbrengen
vruchten der dankbaarheid. a

Bewijsteksten

a

Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. MattheĆ¼s 7:18

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren