62

Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Daarom, dat de gerechtigheid,
die voor Gods gericht bestaan kan,
gans volkomen
en der wet Gods
in alle stukken gelijkvormig zijn moet,
a
en dat ook onze beste werken
in dit leven alle onvolkomen
en met zonden bevlekt zijn.
b

64

Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?

Neen zij;
want het is onmogelijk,
dat, zo wie Christus
door een waarachtig geloof ingeplant is,
niet zou voortbrengen
vruchten der dankbaarheid.
a

origineel
SV
17
leermodusleren