Vraag 67 Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarhenen gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, wijzen? a

Antwoord:

Ja zij toch;
want de Heilige Geest leert ons
in het Evangelie
en verzekert ons door de Sacramenten,
dat onze volkomen zaligheid
in de enige offerande van Christus staat,
die voor ons aan het kruis geschied is.

Bewijsteksten

a

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6:3

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Galaten 3:27

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren