Vraag 68 Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?

Antwoord:

Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

Trefwoorden

sacramenten

Bijpassende psalmen

Psalm 111
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren