Vraag 68Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?

Antwoord:

Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren