Vraag 83 Wat zijn de sleutelen des hemelrijks?

Antwoord:

De verkondiging des heiligen evangelies
en de christelijke ban
of uitsluiting uit de christelijke gemeente,
door welke twee stukken
het hemelrijk den gelovigen opengedaan,
en den ongelovigen toegesloten wordt.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren