88

In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?

In twee stukken:
in de afsterving des ouden,
en in de opstanding des nieuwen mensen.
a

89

Wat is de afsterving des ouden mensen?

Het is een hartelijk leedwezen
dat wij God door onze zonden vertoornd hebben,
en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.
a

90

Wat is de opstanding des nieuwen mensen?

Het is een hartelijke vreugde in God
door Christus,
a
en lust en liefde
om naar den wil Gods
in alle goede werken te leven.
b

91

Maar wat zijn goede werken?

Alleen die uit waar geloof, a
naar de wet Gods,
b
alleen Hem ter ere geschieden,
c
en niet die op ons goeddunken
of op menseninzettingen gegrond zijn.
d

origineel
SV
17
leermodusleren