88

In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?

In twee stukken:
in de afsterving des ouden,
en in de opstanding des nieuwen mensen.
a

89

Wat is de afsterving des ouden mensen?

Het is een hartelijk leedwezen
dat wij God door onze zonden vertoornd hebben,
en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.
a

90

Wat is de opstanding des nieuwen mensen?

Het is een hartelijke vreugde in God
door Christus,
a
en lust en liefde
om naar den wil Gods
in alle goede werken te leven.
b

91

Maar wat zijn goede werken?

Alleen die uit waar geloof, a
naar de wet Gods,
b
alleen Hem ter ere geschieden,
c
en niet die op ons goeddunken
of op menseninzettingen gegrond zijn.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren