101

Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?

Ja, als het de overheid van haar onderdanen
of anderszins ook de nood vordert,
om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,
en dat tot Gods eer en des naasten heil;
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond,
a
en daarom ook van de heiligen
in het Oude en Nieuwe Testament
recht gebruikt geweest.
b

102

Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen, een eed zweren?

Neen; want een rechten eed zweren
is God aanroepen,
dat Hij, als Die alleen het hart kent,
der waarheid getuigenis wil geven,
en mij straffe, indien ik valselijk zweer;
a
welke eer aan geen schepsel toebehoort.
b

origineel
SV
17
leermodusleren