Vraag 108 Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord:

Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, a
en dat wij daarom,
haar van harte vijand zijnde, b
kuis en ingetogen leven moeten, c
hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten. d

Bewijsteksten

a

Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben; gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft. Leviticus 18:28

b

Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is. Judas 1:23

c

Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. 1 Thessalonicenzen 4:3-5

d

Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Hebree├źn 13:4

Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo. 1 Korinthe 7:7

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Seksualiteit)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren