108

Wat leert ons het zevende gebod?

Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, a
en dat wij daarom,
haar van harte vijand zijnde,
b
kuis en ingetogen leven moeten,
c
hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten.
d

109

Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?

Dewijl ons lichaam en ziel
tempelen des Heiligen Geestes zijn,
zo wil Hij, dat wij
ze beide zuiver en heilig bewaren;
daarom verbiedt Hij alle onkuise daden,
gebaren, woorden,
a gedachten, lusten, b
en wat den mens daartoe trekken kan.
c

origineel
SV
16
leermodusleren