112

Wat wil het negende gebod?

Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, a
niemand zijn woorden verdraaie,
b
geen achterklapper of lasteraar zij,
c
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
d
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels,
e vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
f
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe,
oprechtelijk spreke en belijde;
g
ook mijns naasten eer en goed gerucht
naar mijn vermogen voorsta en bevordere.
h

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren