Vraag 118 Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?

Antwoord:

Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, a
welke de Heere Christus begrepen heeft
in het gebed, dat Hij ons Zelf geleerd heeft.

Bewijsteksten

a

Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering. Jakobus 1:17

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. MattheĆ¼s 6:33

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren