86

Waarom moeten wij nog goede werken doen, als we alleen uit genade, zonder dat we er zelf iets voor hebben gedaan, door Christus van onze ellende verlost zijn?

Christus heeft ons met Zijn bloed vrijgekocht en vernieuwt ons ook door Zijn Heilige Geest, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken. Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken heel ons leven God er mee, voor wat Hij heeft gedaan a en door onze goede werken wordt God geprezen. b Ook versterken de goede werken ons geloof c en door onze toegewijde levenswandel wordt onze naaste voor Christus ingewonnen. d

87

Kunnen mensen die goddeloos en ondankbaar leven, daarin volharden en zich niet bekeren, zalig worden?

Nee, want de Bijbel zegt dat iemand met een losse seksuele moraal, iemand die afgoden aanbidt, een echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, enzovoort geen deel kan hebben aan het koninkrijk van God. a

hedendaags
HSV
16
leermodusleren