Vraag 93 Hoe worden de tien geboden ingedeeld?

Antwoord:

In twee delen, die ook wel tafels worden genoemd. a
Het eerste deel (gebod 1-4) leert ons
hoe we ons moeten gedragen tegenover God.
Het tweede deel (gebod 5-10) leert ons
de verplichtingen aan onze naaste. b

Bewijsteksten

a

Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen. Deuteronomium 4:13

Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden die de HEERE tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan mij. Deuteronomium 10:3-4

Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. Exodus 34:28

b

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. MattheĆ¼s 22:37-40

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren