103

Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Ten eerste, dat de kerkdiensten
en het geloofsonderwijs aan kinderen in stand worden gehouden.
a
Ook dat ik trouw naar de gemeente van God kom,
vooral op de rustdag.
b
Om daar het Woord van God te horen,
c
de sacramenten te gebruiken,
d
gemeenschappelijk tot God te bidden
e
en geld aan de armen te geven.
f
Ten tweede, dat ik mijn leven lang
mijn slechte daden laat rusten
en de Heere in mij laat werken door de Heilige Geest.
Zodat de eeuwige rustdag nu al in mijn leven begint.
g

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren