103

Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Ten eerste, dat de kerkdiensten
en het geloofsonderwijs aan kinderen in stand worden gehouden.
a
Ook dat ik trouw naar de gemeente van God kom,
vooral op de rustdag.
b
Om daar het Woord van God te horen,
c
de sacramenten te gebruiken,
d
gemeenschappelijk tot God te bidden
e
en geld aan de armen te geven.
f
Ten tweede, dat ik mijn leven lang
mijn slechte daden laat rusten
en de Heere in mij laat werken door de Heilige Geest.
Zodat de eeuwige rustdag nu al in mijn leven begint.
g

hedendaags
HSV
17
leermodusleren