104

Wat gebiedt God in het vijfde gebod?

Dat ik eer, liefde en trouw bewijs aan mijn vader en moeder
en iedereen die gezag over mij heeft.
Ook dat ik mijzelf gehoorzaam onderwerp aan hun onderwijs en straf
en geduld heb met hun tekortkomingen.
b
Het is namelijk Gods bedoeling om ons te regeren door hen heen.
c

hedendaags
HSV
17
leermodusleren