Vraag 120 Waarom heeft Christus ons geleerd om God aan te spreken als 'onze Vader'?

Antwoord:

Direct aan het begin van ons gebed wil Hij in ons
het kinderlijk ontzag en overgave tot God voortbrengen.
Hierop moet ons gebed gebaseerd zijn,
want God is door Christus onze Vader geworden.
Hij zal ons datgene, waar wij met een oprecht geloof om bidden,
veel minder weigeren dan aardse vaders ons dingen ontzeggen. a

Bewijsteksten

a

Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. MattheĆ¼s 7:9-11

Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? Lukas 11:11-13

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vreze des Heeren)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren