Vraag 121Waarom staat erbij: 'Die in de hemelen zijt'?

Antwoord:

Wij mogen niet te klein of te aards denken
van de hemelse majesteit van God. a
Maar wij moeten juist van Zijn almacht alles verwachten,
wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben. b

Bewijsteksten

a

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jeremia 23:23-24

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Handelingen 17:24-25

Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Handelingen 17:27

b

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Romeinen 10:12

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren