120

Waarom heeft Christus ons geleerd om God aan te spreken als 'onze Vader'?

Direct aan het begin van ons gebed wil Hij in ons
het kinderlijk ontzag en overgave tot God voortbrengen.
Hierop moet ons gebed gebaseerd zijn,
want God is door Christus onze Vader geworden.
Hij zal ons datgene, waar wij met een oprecht geloof om bidden,
veel minder weigeren dan aardse vaders ons dingen ontzeggen.
a

121

Waarom staat erbij: 'Die in de hemelen zijt'?

Wij mogen niet te klein of te aards denken
van de hemelse majesteit van God.
a
Maar wij moeten juist van Zijn almacht alles verwachten,
wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren