120

Waarom heeft Christus ons geleerd om God aan te spreken als 'onze Vader'?

Direct aan het begin van ons gebed wil Hij in ons
het kinderlijk ontzag en overgave tot God voortbrengen.
Hierop moet ons gebed gebaseerd zijn,
want God is door Christus onze Vader geworden.
Hij zal ons datgene, waar wij met een oprecht geloof om bidden,
veel minder weigeren dan aardse vaders ons dingen ontzeggen.
a

121

Waarom staat erbij: 'Die in de hemelen zijt'?

Wij mogen niet te klein of te aards denken
van de hemelse majesteit van God.
a
Maar wij moeten juist van Zijn almacht alles verwachten,
wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren