122

Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Naam worde geheiligd'.
Dat betekent: geef dat wij U echt mogen kennen
a
en U heiligen, roemen en prijzen om alles wat U doet.
Want daarin wordt Uw almacht, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid duidelijk zichtbaar.
b
Geef ook dat wij heel ons leven daarop richten
dat Uw Naam door onze gedachten, woorden en daden
niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.
c

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren