123

Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Koninkrijk kome'.
Dat betekent: Regeer ons zó door Uw Woord en Geest,
dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen.
a
Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit.
b
Belemmer het werk van de duivel
en elke macht die tegen U in opstand komt.
Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer
die tegen uw Woord ingaan.
c
Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is
d
en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn.
e

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren