123

Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Koninkrijk kome'.
Dat betekent: Regeer ons zó door Uw Woord en Geest,
dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen.
a
Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit.
b
Belemmer het werk van de duivel
en elke macht die tegen U in opstand komt.
Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer
die tegen uw Woord ingaan.
c
Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is
d
en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn.
e

hedendaags
HSV
17
leermodusleren