123

Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Koninkrijk kome'.
Dat betekent: Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen.
a Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit. b Belemmer het werk van de duivel en elke macht die tegen U in opstand komt. Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer die tegen uw Woord ingaan. c Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is d en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn. e

hedendaags
HSV
16
leermodusleren