124

Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde'.
Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten
a
en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil.
Want alleen wat U wilt, is goed.
b
Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren,
c
als de engelen in de hemel dat doen.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren