124

Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde'.
Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten
a en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil. Want alleen wat U wilt, is goed. b
Zodat iedereen zijn taak even gewillig en getrouw mag uitvoeren,
c
als de engelen in de hemel dat doen.
d

hedendaags
HSV
16
leermodusleren