125

Wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat betekent: wilt U iedere dag geven
wat wij nodig hebben om te leven.
a
Opdat wij hierdoor erkennen
dat U alleen de Bron van al het goede bent.
b
Want onze inspanningen, ons werk en zelfs Uw gaven
maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen.
c
Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen,
maar alleen op U.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren