125

Wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat betekent: wilt U iedere dag geven wat wij nodig hebben om te leven.
a Opdat wij hierdoor erkennen dat U alleen de Bron van al het goede bent. b Want onze inspanningen en ons werk en zelfs Uw gaven maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen. c Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen, maar alleen op U. d

hedendaags
HSV
16
leermodusleren