125

Wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat betekent: wilt U iedere dag geven
wat wij nodig hebben om te leven.
a
Opdat wij hierdoor erkennen
dat U alleen de Bron van al het goede bent.
b
Want onze inspanningen, ons werk en zelfs Uw gaven
maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen.
c
Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen,
maar alleen op U.
d

hedendaags
HSV
17
leermodusleren