126

Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.
Dat betekent: wij zijn arme zondaren.
Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen.
Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen.
a
Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven,
wat een bewijs is van Uw genade in ons leven.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren