126

Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.
Dat betekent: wij zijn arme zondaren.
Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen.
Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen.
a
Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven,
wat een bewijs is van Uw genade in ons leven.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren