126

Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.
Dat betekent: wij zijn arme zondaren. Wilt U vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen. Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen.
a Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven, wat een bewijs is van Uw genade in ons leven. b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren